O mnie

FOTE40C

Dietetyka jest nauką o racjonalnym żywieniu człowieka, łączącą wiedzę takich nauk, jak: biologia, biochemia, fizjologia i patofizjologia, medycyna kliniczna, higiena, profilaktyka zdrowia, technologia żywności.

Dietetyka bada rolę składników pokarmowych w przemianach materii na poziomie komórek, narządów i całego organizmu. Dzięki wynikom tych badań możliwe jest wskazywanie zagrożeń wynikających z niewłaściwego odżywiania, weryfikacja dotychczasowych poglądów oraz określenie konkretnych zaleceń żywieniowych najlepiej służących utrzymaniu zdrowia.

Odkąd ludzie zaobserwowali  ścisły związek pomiędzy  żywieniem a zdrowiem i sprawnością fizyczną człowieka, znaczenie nauk żywieniowych, w tym także dietetyki gwałtownie wzrosło. Obecnie wiemy, że zapadalność na wiele chorób cywilizacyjnych takich jak: miażdżyca, nadciśnienie, hipercholesterolemia, choroby sercowo-naczyniowe, wieńcówka, nowotwory, otyłość, cukrzyca insulinozależna, osteoporoza, zaburzenia immunologiczne – nietolerancje pokarmowe, próchnica zębów, nowotwory – jest ściśle związana ze stosowaniem niewłaściwej diety. Choroby te określane są chorobami dietozależnymi.

Dla dietetyka – a mówimy tu o osobie z odpowiednim, kierunkowym wykształceniem o raz praktyką zawodową  podstawą jest informacja o ogólnym stanie zdrowia pacjenta, aktualne wyniki badań, przebyte choroby, przyjmowane leki. Na bazie tych informacji w połączeniu z wywiadem żywieniowym opracowany zostaje indywidualny program żywieniowy, uwzględniający zapotrzebowanie na wszystkie niezbędne składniki odżywcze, rytm dnia, codzienną aktywność fizyczną oraz preferencje żywieniowo-smakowe.

Wskazówki czyli zalecenia  żywieniowe. Odnoszą się do codziennego stylu życia a stosowanie się do indywidualnych zaleceń pomoże nam w stosowaniu racjonalnej diety, pozwoli zmniejszyć ryzyko zachorowania na wiele chorób oraz cieszyć się dobrym stanem zdrowia przez długie lata.

Zrób coś dla siebie – zacznij odżywiać się mądrze 

Pozdrawiam   serdecznie  🙂

Anna Niedzielska-Sadowska